LUOTSIN LOKIKIRJA | Luku 6: Pakene komentosillalta

Paikka:
Hotstepper

Luotsin ohjeet:
Nyt on päästävä nopeasti pois komentosillalta. Käyttäkää siis nopeita jalkojanne Hotstepperissä ja liikkukaa kiireen vilkkaa, mutta hyvässä rytmissä pois alemmalle kannelle. 

Voitte laskea, montako kätyriä eli Kätyri- ja Superpark-tarraa saatte tallottua jalkojenne alle. Merkatkaa tulos karttaan.

Ennen aloitusta, katsokaa Emilian ohjeet tehtävään!

Luotsin lisäohjeet:
Toistakaa niin monta kertaa kuin intoa ja kuntoa riittää. Kun tehtävä on suoritettu, siirtykää tehtävään 7,  Parkour.