LUOTSIN LOKIKIRJA | Luku 6: Pakene komentosillalta

Paikka:
Hotstepper

Luotsin ohjeet:
Nyt on päästävä nopeasti pois komentosillalta. Käyttäkää siis nopeita jalkojanne Hotstepperissä ja liikkukaa kiireen vilkkaa, mutta hyvässä rytmissä pois alemmalle kannelle. 

Voitte laskea, montako kätyriä saatte tallottua jalkojenne alle. Merkatkaa tulos karttaan.

Ennen aloitusta, katsokaa Emilian ohjeet tehtävään!

Luotsin lisäohjeet:
Toistakaa niin monta kertaa kuin intoa ja kuntoa riittää. Kun tehtävä on suoritettu, siirtykää tehtävään 7,  Kiipeilykumpu.