KÄYTTÖEHDOT

HAPPYMOOR.CLUB-OHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS 

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (End-User License Agreement, EULA) (jäljempänä sopimus) on sinun, loppukäyttäjän ja Mobedig Oy:n välinen lainmukainen sopimus. Tämä sopimus oikeuttaa sinut käyttämään yhtä HAPPYMOOR.CLUB-ohjelmistotuotteen kopiota, johon sisältyy sovellus ja johon voi sisältyä oheismediaa, verkkosivustoja (www.happymoor.club, www.happymoor.fi www.happymoor.com harbour.happymoo.com), painotuotteita ja sähköistä tai verkkoasiakirja-aineistoa.

Asentamalla HAPPYMOOR.CLUB-ohjelmiston, kopioimalla sen tai käyttämällä sitä muulla tavalla sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, älä asenna äläkä käytä HAPPYMOOR.CLUB-sovellusta.

Älä käytä ohjelmistoa, ennen kuin olet lukenut seuraavan sopimuksen huolellisesti.

1.0 LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti HAPPYMOOR/Mobedig Oy (2672055-9, myöh. HAPPYMOOR) myöntää sinulle rajoitetun ja yksinoikeudettoman lisenssin asentaa, ladata ja käyttää sovellusta mobiililaitteessasi. HAPPYMOOR.CLUB-ohjelmisto lisensoidaan, sitä ei myydä.

2.0 RAJOITUKSET

Et saa purkaa, purkaa tai takaisinmallintaa HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen lähdekoodia, etkä millään muilla tavoin pyrkiä selvittämään sellaisia tietoja, jotka eivät näy käyttäjälle HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen normaalin käytön yhteydessä. Hyväksyt, ettet saa muunnella, vuokrata, lainata, myydä tai levittää tätä ohjelmistoa taikka kehittää siitä johdannaistuotteita. Et saa julkistaa tai levittää mitään tässä ohjelmistossa käytettyjä rekisteröintikoodin algoritmeja, tietoja tai rekisteröintikoodeja ilman HAPPYMOORin lupaa.

Et saa käyttää etkä sallia muiden käyttää sovellusta lainvastaiseen toimintaan. Et saa käyttää HAPPYMOOR.CLUB-sovellusta millään kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavalla tavalla, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, sen asettaminen julkisesti näytteille, julkinen esitys, kopiointi, jakelu tai sellainen viestinnän tai aineiston muokkaus, joka rikkoo tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä, PR-oikeuksia, yksityisyyden suojaa, muita omistusoikeuksia tai oikeuksia, jotka suojaavat kolmansia osapuolia kunnianloukkaukselta.

3.0 REKISTERÖINTI JA HYVÄKSYNTÄ

Asentamalla HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen, ottamalla sen käyttöön, lataamalla sen tai käyttämällä sitä (tai valtuuttamalla toisen henkilön tekemään niin) ilmoitat, että olet vähintään 18-vuotias (alle 18-vuotiaan henkilön huoltajan on hyväksyttävä tämä sopimus käyttäjän puolesta), kykenet tekemään sitovan lainmukaisen sopimuksen, olet lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja hyväksyt sen ehdot. Jos et hyväksy sopimuksen ehtoja, älä asenna, kopioi, avaa, lataa äläkä käytä HAPPYMOOR.CLUB-sovellusta.

4.0 TEKIJÄNOIKEUDET

Tätä ohjelmistoa ja siihen liittyviä verkkosivustoja suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset.

5.0 KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA MATERIAALIT

Lisensoitu sovellus saattaa mahdollistaa HAPPYMOORin ja kolmansien osapuolten palveluiden ja verkkosivustojen (yhteisesti ja erikseen jäljempänä palvelut) käytön. Palveluiden käyttö voi edellyttää internet-yhteyttä ja palvelua koskevien lisäehtojen hyväksymistä.

Ymmärrät, että näitä palveluita käyttäessäsi saatat kohdata sisältöä, jota voidaan pitää loukkaavana, säädyttömänä tai vastenmielisenä ja joka saattaa sisältää rivoksi katsottavaa kieltä, ja että mikä tahansa haku tai minkä tahansa URL-osoitteen syöttäminen voi automaattisesti ja tahattomasti muodostaa linkkejä tai viittauksia vastenmieliseen aineistoon. Siitä huolimatta sitoudut käyttämään palveluita täysin omalla vastuullasi, eikä HAPPYMOOR ole millään tavalla vastuussa sinulle sisällöstä, jota voi pitää loukkaavana, säädyttömänä tai vastenmielisenä.

Tietyt palvelut voivat näyttää, sisältää tai tuoda saataville kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa sisältöä, dataa, tietoja, sovelluksia tai aineistoja (jäljempänä kolmansien osapuolten aineistot) tai sisältää linkkejä tiettyihin kolmansien osapuolten verkkosivuihin. Palveluita käyttämällä hyväksyt, että HAPPYMOOR ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten aineistojen tai verkkosivustojen sisällön, tarkkuuden, täydellisyyden, ajantasaisuuden, kelvollisuuden, tekijänoikeussäännösten ja -sopimusten noudattamisen, lainmukaisuuden, säädyllisyyden, laadun tai minkä tahansa muun ominaisuuden tutkimisesta ja arvioimisesta. HAPPYMOOR ei takaa tai tue mitään kolmansien osapuolten aineistoja tai verkkosivustoja tai muita aineistoja, tuotteita tai kolmansien osapuolten palveluita eikä ole niistä missään vastuussa sinulle tai kellekään toiselle henkilölle. Kolmansien osapuolten aineistot ja muihin verkkosivustoihin johtavat linkit on tarkoitettu ainoastaan käytön helpottamiseksi.

Kolmansien osapuolten palvelut ja aineistot, joita voidaan käyttää, katsella, ostaa tai linkittää mobiililaitteen avulla, eivät myöskään ole käytettävissä kaikilla kielillä eivätkä kaikissa maissa. HAPPYMOOR ei esitä, että kyseiset palvelut ja aineistot olisivat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä missä tahansa. Käytät tällaisia palveluita tai aineistoja omasta aloitteestasi ja vastaat kaikkien sovellettavien lakien, mukaan luettuna paikalliset lait, mutta niihin rajoittumatta, noudattamisesta. HAPPYMOOR ja sen liikekumppanit pidättävät oikeuden muuttaa, keskeyttää tai poistaa minkä tahansa palveluiden käyttöoikeudet tai estää sovelluksen käytön milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. HAPPYMOOR ei ole missään olosuhteissa vastuussa minkään kyseisen palvelun käyttöoikeuksien poistamisesta tai niiden käytön estämisestä. HAPPYMOOR voi myös määrätä rajoituksia tiettyjen palveluiden käytölle tai käytettävyydelle missä tahansa yhteydessä ja ilman erillistä ilmoitusta ja vastuuta. 

Ymmärrät, että HAPPYMOOR voi tarjota omien palveluidensa ja/tai kolmansien osapuolten palveluiden yhdistämistä käytön helpottamiseksi. Saatat pystyä ostamaan tai muutoin hankkimaan kolmansien osapuolten palveluita tai tuotteita HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen avulla. Ymmärrät, että HAPPYMOOR ei ole näiden kolmansien osapuolten palveluiden tuottajien osakkuusyhtiö eikä niiden rahoittama. Siten HAPPYMOOR ei ole millään tavalla vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista tai myymistä palveluista tai tuotteista. HAPPYMOOR ei myöskään vastaa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöistä, päivityksistä eikä tietosuojakäytännöistä, jotka voivat olla erilaisia kuin HAPPYMOORin sisällöt ja käytännöt. HAPPYMOORin tietosuojakäytäntö ei koske henkilötietoja, jotka päätät luovuttaa tällaisille kolmansien osapuolten tuottamille palveluille. Jotkin kolmansien osapuolten yhtiöt voivat päättää luovuttaa hallussaan olevia henkilötietoja HAPPYMOORille, jolloin tässä tietojen jakamisessa noudatetaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja, jotka päätät antaa HAPPYMOORille rekisteröimällä lisensoidun sovelluksen, käsitellään HAPPYMOORin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Jos ostat palveluita, aineistoja tai tuotteita kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta, HAPPYMOOR ei vastaa miltään osin tällaisten palveluiden, aineistojen tai tuotteiden tarjoamisesta sinulle. Kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kannalta HAPPYMOOR.CLUB toimii kauppapaikkana, josta voit ostaa palveluita, aineistoja tai tuotteita kolmansina osapuolina toimivilta palveluntarjoajilta, ja teet erilliset sopimukset tällaisten palveluntarjoajien kanssa.

6.0 OMAT SISÄLLÖT

Saatat pystyä tallentamaan sovelluksen avulla verkkoon omia sisältöjäsi (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, mielipiteitä, kuvia, videoita tai musiikkia). Jos tallennat aineistoa, annat HAPPYMOORille, sen tytäryhtiöille ja kaikille kolmansina osapuolina toimiville palveluntarjoajille seuraavan luvan: annat kaiken tallentamasi sisällön käyttöön yksinoikeudettoman, siirrettävän, alilisensoitavan, rojaltittoman maailmanlaajuisen lisenssin rajoittamattomaksi ajaksi.

7.0 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lisenssi on voimassa siihen asti, että sinä irtisanot tai Mobedig irtisanoo sen. Jos rikot mitä tahansa tämän lisenssin ehtoa, lisenssiin perustuvat oikeutesi lakkaavat automaattisesti ilman HAPPYMOORin erillistä ilmoitusta. Lisenssin päättyessä sinun on lopetettava lisensoidun sovelluksen käyttö ja tuhottava lisensoidun sovelluksen kaikki täydelliset tai osittaiset kopiot.

8.0 TAKUUVAPAUSLAUSEKE

HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUS JA MAHDOLLISET KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOT, AINEISTOT JA PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. HAPPYMOOR JA KYSEISET KOLMANNET OSAPUOLET KIELTÄYTYVÄT NIMENOMAISESTI LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA MERKITYKSESSÄ MYÖNTÄMÄSTÄ MITÄÄN ILMOITETTUJA, VIITTEELLISIÄ JA LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MYYNTIKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA JA OMISTUSOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVIA TAKUITA JA MITÄÄN HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI -PALVELUN JA TARKOITETUN KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJEN TAI PALVELUIDEN TURVALLISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, AJANTASAISUUTTA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVIA TAKUITA. HAPPYMOOR EI TAKAA, ETTÄ HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI PALVELUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, ETTÄ HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI -PALVELUN KÄYTTÖ TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI -PALVELUN VIAT KORJATAAN. HAPPYMOOR EI TAKAA TAI ESITÄ, ETTÄ HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI -PALVELUN KÄYTTÖ TAI KÄYTÖN TULOKSET OVAT VIRHEETTÖMIÄ, TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA. HAPPYMOOR EI ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄT PÄÄSEVÄT KÄYTTÄMÄÄN HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUSTA JA VOIVAT KÄYTTÄÄ SITÄ HALUAMINAAN AIKOINA TAI HALUAMISSAAN PAIKOISSA TAI ETTÄ HAPPYMOORILLA OLISI KAIKKIA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA VASTAAVA KAPASITEETTI. MIKÄÄN HAPPYMOORIN TAI SEN TYÖNTEKIJÖIDEN, MAAHANTUOJIEN, JÄLLEENMYYJIEN TAI EDUSTAJIEN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN LAUSUNTO, TIETO TAI NEUVO EI MUODOSTA TAKUUTA.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ LATAAT JA/TAI KÄYTÄT HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUSTA JA KAIKKIA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJA, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄSI HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI -PALVELUN YHTEYDESSÄ TAI VÄLITYKSELLÄ, OMAN HARKINTASI MUKAAN JA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ OLET TÄYSIN VASTUUSSA KAIKISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI TAPAHTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ, JOKA JOHTUU HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TAI -PALVELUN JA KYSEISTEN KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN LATAAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ.

 

JOISSAKIN VALTIOISSA TAI MUILLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORISTA TAKUISTA KIELTÄYTYMISTÄ, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA OVAT ERILAISIA ERI VALTIOISSA JA ERI OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA.

 

9.0 VASTUUNRAJOITUS

HAPPYMOOR TAI SEN TAVARANTOIMITTAJAT, JÄLLEENMYYJÄT, LIIKEKUMPPANIT TAI NIIDEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSESTA JOHTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ, SEURANNAISISTA, ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, ESIMERKILLISISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄLLAINEN VAADE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN (LAIMINLYÖNTI MUKAAN LUETTUNA) TAI MUUHUN TEKIJÄÄN (MYÖSKÄÄN SILLOIN, JOS KYSEISELLE OSAPUOLELLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA). EDELLÄ MAINITTUJA EHTOJA RAJOITTAMATTA TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVA TAI SIIHEN LIITTYVÄ HAPPYMOORIN JA SEN TAVARANTOIMITTAJIEN, JÄLLEENMYYJIEN, LIIKEKUMPPANIEN JA NÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN KOKONAISVASTUU EI SAA YLITTÄÄ HAPPYMOORILLE HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSESTA MAHDOLLISESTI MAKSAMAASI SUMMAA. JOS HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUS TARJOTAAN VELOITUKSETTA, HAPPYMOORILLA JA SEN TAVARANTOIMITTAJILLA EI OLE SINUUN NÄHDEN MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA.

EDELLÄ MAINITUT VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, AIHEUTUVATKO VAHINGOT HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ JA SEN VARAAN LASKEMISESTA, HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, KESKEYTTÄMISESTÄ, TAI LOPETTAMISESTA (MUKAAN LUKIEN TÄLLAISET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT). TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA KAIKKIEN RAJATTUJEN KORJAUSTOIMIEN OLENNAISEN TARKOITUKSEN TOTEUTUMATTA JÄÄMISESTÄ HUOLIMATTA JA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA. JOISSAKIN VALTIOISSA JA MUILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA SATUNNAISIIN, VÄLILLISIIN TAI VÄLITTÖMIIN VAHINKOIHIN PERUSTUVASTA VASTUUSTA KIELTÄYTYMISTÄ TAI VASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET JA KIELTÄYTYMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUSTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI MINKÄÄN YDINVOIMAAN, ILMAILUUN, JOUKKOLIIKENTEESEEN TAI TERVEYDENHUOLTOON LIITTYVÄN SOVELLUKSEN EIKÄ MINKÄÄN MUUN VAARALLISLUONTEISEN SOVELLUKSEN YHTEYDESSÄ, JOKA VOISI AIHEUTTAA KUOLEMAN, HENKILÖVAHINGON, SUURVAHINGON TAI JOUKKOTUHON, JA LISENSSINHALTIJA HYVÄKSYY, ETTÄ HAPPYMOORILLÄ EI OLE MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA HAPPYMOOR.CLUB-SOVELLUKSEN TÄLLAISESTA KÄYTÖSTÄ.

HAPPYMOORin vastuu ei missään olosuhteissa ylitä HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen ostohintaa.

 

10.0 PÄIVITYSVERSIOT, PÄIVITYKSET JA PARANNUKSET

Kaikki HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen päivitysversiot, päivitykset tai parannukset katsotaan tämän sopimuksen piiriin kuuluviksi HAPPYMOOR.CLUB-sovelluksen osiksi.

11.0 TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

HAPPYMOORin tietosuojakäytäntö on esillä HAPPYMOOR.CLUB -verkkosivuilla osoitteessa www.happymoor.club/tietosuojaperiaatteet

12.0 TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä aluskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja HAPPYMOOR.CLUBista. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

Hinnat

Hinnat ovat arvonlisäverollisia. Pidätämme oikeuden HAPPYMOOR.CLUB -kaupassa olevien hintojen sekä tietojen muuttamiseen.

Voimme soveltaa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

Yleiset maksuehdot

Maksu suoritetaan heti ostoksen yhteydessä Stripe-maksupalveluun.

Tuotteiden lunastaminen

Lahjakortit lunastetaan lataamalla Merimaailma Sea Lifen sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta. Sovelluksesta valitaan lahjakortin loppusumman edestä tuotteita ja maksuvaiheessa annetaan lahjakortin koodi. Lahjakortit ovat voimassa 3 kuukautta ostopäivästä. Lahjakortti on käytettävä yhdellä ostokerralla eikä sitä vaihdeta rahaksi. Käyttämättä jääneitä lahjakortteja ei lunasteta takaisin.

Lahjakorttien ehdot

Lahjakortit ovat sähköisesti toimitettavia tuotteita ja toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen välittömästi maksun jälkeen. Tuotteiden tilaaminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa.  

HAPPYMOOR.CLUB -sivustolla ja sovelluksessa myydään lahjakortteja, jotka käyvät kaikkiin tai lahjakortissa yksilöityihin, sivustolla esillä oleviin palveluihin ja tuotteisiin. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voi poistua valikoimasta. HAPPYMOOR.CLUB ei vastaa lahjakortin voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista tuote- tai palveluvalikoimassa.

Lahjakortti on voimassa yhden (1) kalenterivuoden ostohetkestä, ellei lahjakortissa muuta yksilöidä. Lahjakortti tulee käyttää ennen sen vanhentumista tai se mitätöityy. Käyttämättä jätetyistä lahjakorteista emme suorita takaisinmaksua. Lahjakortin voimassaoloaikaa ei voi pidentää. Lahjakorteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. 

Toimitusehdot

HAPPYMOOR.CLUB on Mobedig Oy:n hallinnoima palvelu. Sivustolla voit ostaa haluamasi tuotteen tai palvelun. 

HAPPYMOOR.CLUB voi sisältää tuotteita tai palveluja useilta eri aluksilta eli kauppiailta ja voit kerätä niitä samaan ostoskoriin, jonka palvelut ja tuotteet maksat lopuksi yhdellä maksusuorituksella. Jokainen kauppias toimii itsenäisesti ja kauppa syntyy aina suoraan tuotetta tai palvelua myyvän kauppiaan ja asiakkaan välille. Tilaukset, maksut, vahvistukset, ym. kulkevat aina suoraan asiakkaan ja kauppiaan välillä. Tuotteisiin tai palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää ensisijaisesti suoraan tuotetta tai palvelua myyvälle kauppiaalle, jonka tiedot löytyvät aina tuotetietojen yhteydestä. 

Tutustu huolellisesti sekä HAPPYMOOR.CLUBin omiin että mahdollisten muiden kauppiaiden ehtoihin ennen ostamista.

HAPPYMOOR.CLUB on vastuullinen matkanjärjestäjä siinä tapauksessa että asiakkaan tilauksesta muodostuu matkapaketti tai matkailupalveluyhdistelmä. Yksittäisistä tuotteista vastaa tuotteen toteuttaja.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin yleisiin ja tuotekohtaisiin toimitusehtoihin.

13.0 MUUT EHDOT

HAPPYMOOR pidättää oikeuden muuttaa tätä sopimusta tai tehdä siihen lisäyksiä koska tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta. Sinun kannattaa ajoittain perehtyä tämän sopimuksen versioon osoitteessa http://www.happymoor.club/käyttöehdot/, jotta pysyt ajan tasalla sen ehdoista.

Tähän lisenssiin ja  lisensoidun sovelluksen käyttöön sovelletaan Suomen tasavallan lainsäädäntöä lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Lisensoidun sovelluksen käyttö saattaa myös olla muiden paikallisten, valtiollisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien alaista.

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon lainvastaiseksi tai  täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa on tarvittavalla tavalla muutettava niin, että siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen ilman, että se menettää tarkoituksensa. Jos tarvittavaa muutosta ei ole mahdollista tehdä, kyseinen ehto on poistettava tästä sopimuksesta. Tällöin tämän sopimuksen muut ehdot säilyvät täysin voimassa. Jos jompikumpi osapuoli millä tahansa tasolla luopuu jostakin tämän sopimuksen ehdosta tai antaa anteeksi sopimusehdon rikkomisen, kyseinen ehto ei raukea eikä sitä koskeva myöhempi rikkomus mitätöidy.